Kokles

Skaņdarbs

"Pīci bēri kumeleni"

Valdis Muktupāvels

"Pīci bēri kumeleni" spēlēšanā izmanto paņēmienu Iegremdēšana un ritmizēta ieskandināšana