Par Projektu

ad2x.png

Par projektu

Mūzikas instrumenti jeb skaņurīki ir plaša un nozīmīga tradicionālās kultūras daļa. Instrumenti senākos laikos ir skanējuši visdažādākajās situācijās, tā aptverot un skaniski iezīmējot visus svarīgākos un mazāk svarīgos cilvēka dzīves brīžus: saimniecisko darbību, gadskārtu un mūža godu ieražas un rituālus, maģiju, apceri, pasaules izzināšanu un izglītību, karošanu, deju mūziku un izklaidi. Šos instrumentus mūsdienās saucam par tradicionālajiem, jo to gatavošanas un spēlēšanas māka tikusi mantota galvenokārt mutvārdu veidā no paaudzes paaudzē. Šos instrumentus pazina un varēja lietot lielākā tautas daļa, pārsvarā laukos dzīvojošie, tādēļ tos mēdz dēvēt arī par tautas mūzikas instrumentiem.
Mūsdienās, kad cilvēki vairs nedzīvo kā senāk un kad ir ieviesušies daudzi mūsdienu kultūrai raksturīgie instrumenti, tradicionālo skaņurīku lietošana ir gājusi mazumā, daudz kas ir zudis no aktuālās muzicēšanas jomas. Vai tas nozīmē, ka šo instrumentu laiks ir pagājis? Šodien arvien skaidrāka ir sajūta un doma par to, ka tradicionālo instrumentu nozīme nav mazinājusies, tieši otrādi, tie arvien ir vajadzīgi kultūras daudzveidības un savpatības uzturēšanā, bet galvenais, tie var atklāt jaunus muzikālās izteiksmes apvāršņus, iedvesmot dažādām mūzikas aktivitātēm un piepildīt emocionālo vajadzību pēc savas kultūras saknēm. 
Šī vietne piedāvā patīkamu un iedvesmojošu ceļu, lai sāktu iepazīšanos ar latviešu tradicionālajiem mūzikas instrumentiem. No visa plašā instrumentārija ir izraudzīti tādi, kuru muzikālās kvalitātes ļautu tos izmantot dažādās mūsdienu muzicēšanas situācijās – no mājas meditācijas līdz koncertskatuvei. 
Par katru instrumentu ir izveidots neliels apraksts, kas var palīdzēt izprast tā vietu tradicionālajā kultūrā. Videomateriāli ļauj nepastarpinātā veidā, skatoties un atdarinot, apgūt spēles paņēmienus, skaņošanu, repertuāru un citus muzicēšanas smalkumus. Dažiem aprakstiem ir pievienoti nošu materiāli, kas nošu pazinējam palīdzēs labāk atcerēties skaņdarbus.
Padziļinātai tradicionālās mūzikas kultūras iepazīšanai noderēs ieteicamās literatūras saraksts. Skaņu ierakstu saraksts dos ieskatu dažādos tradicionālo instrumentu izmantošanas veidos mūsdienu kultūrā. Mūzikas instrumentu meistaru saraksts atvieglos ieceri tikt pie sava instrumenta.
Lai iepazīšanās ar instrumentālās mūzikas tradīcijām ir katram mums aizraujošs un iedvesmojošs ceļš uz sevis un savas kultūras iepazīšanu un radošu bagātināšanos!

Valdis Muktupāvels

Foto: Toms GrīnbergsProjekta pirmā posma veidotāji
Koncepcijas autors: Valdis Muktupāvels
Kokles: Valdis Muktupāvels, Ansis Jansons
Video filmēšana, montāža: Rinalds Zelts
Skaņas ieraksts, pēcapstrāde: Kārlis Drukteins
Fotogrāfiju autors: Aleksandrs Okonovs
Tekstu atlase: Laura Ozoliņa
Korektore: Līga Ulberte
Mājaslapas izstrāde: SIA New Black
Producente, mājaslapas satura redaktore: Kristīne Freiberga
Projekta vadītāja: Baiba Tjarve

Saziņai: