Kokles

Skaņdarbs

"Krogus dancis"

Valdis Muktupāvels

"Krogus danča" spēlēšanā  izmanto paņēmienu Ieskanis