Meklē vēl

05.03.2018. 10:23

Populāri un zinātniski raksti

Populāri un zinātniski raksti

 1. Brambats, Kārlis. "Latviešu tautasmūzikas skaņurīki: Kritiski papildinājumi." Latvju mūzika, 1987, 17, 1764–1785; 1988, 18, 1876–1886.
 2. Brambats, Karl. "Die lettische Volkspoesie in musikwissenschaftlicher Sicht, I: Musikinstrumente im Spiegel des lettischen Volksliedes." Musik des Ostens, 1969, nr. 5, S. 25-–48.
 3. Brastiņš, Arvīds. “Senie latviešu skandējamie rīki dainās.” Labietis, 1968, 36, 631–664.
 4. Brauns, Joahims. "Instrumentālās muzicēšanas pirmsākumi Latvijas teritorijā.", “Vijoļmākslas agrīnais periods Latvijā (līdz 19. gs. vidum).” Joahims Brauns. Raksti. Studies. Schriften: Mūzika Latvijā. Music in Latvia. Musik in Lettland. Rīga: Musica Baltica, 2002, 3–45, 49–95.
 5. Celmiņš, Andris. “Metāla mūzikas instrumenti vargani Rīgas arheoloģiskajā materiālā.” Civitas et castrum ad mare Balticum: Baltijas arheoloģijas un vēstures problēmas dzelzs laikmetā un viduslaikos. Rīga: Latvijas Vēstures institūts, 2002, 407–421.
 6. Haas, Ain. “Intercultural contact and the evolution of the Baltic psaltery.” Journal of Baltic Studies, 2001, 32, 3 (Fall), 209–250.
 7. Klotiņš, Arnolds, Valdis Muktupāvels. Latviešu tautas mūzikas instrumenti un to lietošanas semantika K. Barona "Latvju dainās". Latviešu mūzika 1985. Rīga: Liesma, 1985, 53–82.
 8. Muktupāvels, Valdis. “Kokle Elzas Rozenbergas un Aspazijas pasaulē.” Aspazija un mūsdienas: Dzimums, nācija, radošie izaicinājumi, A. Cimdiņa (sast.). Rīga: Zinātne, 2016, 363–377.
 9. Muktupāvels, Valdis. “Saules dainas un skaņurīki”. Scientiae et patriae: Veltījums akadēmiķei profesorei Vairai Vīķei-Freibergai 75. dzimšanas dienā. A Festschrift in honour of Vaira Vīķe-Freiberga on her 75th birthday, sast. profesore Ausma Cimdiņa. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012, 233–252.
 10. Muktupāvels, Valdis. “Skaņu rīki Latvijas un Lietuvas Zemgalē. Atdzīvināt seno skaņu pasauli.” Tradicionālā kultūra Zemgalē Latvijas un Lietuvas pierobežā. Metodiskais materiāls pirmsskolas izglītības pedagogiem. Rundāle: Pūces māja, 2011, 63–76, 77–79.
 11. Muktupāvels, Valdis. "Über einige Musikinstrumente in litauischen und lettischen Bibeln des 16./17. Jahrhunderts und in der Alltagspraxis." Litauische Musik. Idee und Geschichte einer musikalischen Nationalbewegung in ihrem europäischen Kontext. Leipzig: Institut für Musikwissenschaft, 2010.
 12. Muktupāvels, Valdis. “”Singende Knochen” und “Himmelsglöckchen”: Klänge und Klanginstrumente in den mythische Vorstellungen der Letten.” Feuerspuren: Lettische Tanzrituale und Symbole. Zürich: Metanoia Verlag, 2009, 5–11.
 13. Muktupāvels, Valdis. “Musical Instruments in the Baltic Region: Historiography and Traditions.” The World of Music, 2002, Vol. 44 (3), 21–54.
 14. Muktupāvels, Valdis. "Stabulnieks latviešu mūzikas dzīvē un folklorā." Vārds, 1, 2002, 34–38.
 15. Muktupāvels, Valdis. "On some relations between kokles styles and contexts in the 20th century." Journal of Baltic Studies, 31 (4), 2000, 388–405.
 16. Muktupāvels, Valdis. “Kūklej muni brōleleni sov’ ōreņu maleņā” Tāvu zemes kalendars 1993. Rēzekne: Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 1993, 106–112.
 17. Muktupāvels, Valdis. "Par āžaragu, vara bungām un ne tikai." Karogs, 5–6, 1991, 211–216.
 18. Muktupāvels, Valdis. “Kur tava kokle?” Padoms. Rakstnieki, mākslinieki un zinātnieki bērniem. Rīga: Liesma, 1988, 146–163.
 19. Priedīte, Īrisa. “Vienstīdži un ģīgas.” Latvju mūzika, 2003, 29, 3538–3543.
 20. Priedīte, Īrisa. “Kokles, to raksti un rotājumi.” Latvju mūzika, 1992, nr. 21, 2369–80.
 21. Priedīte, Īrisa. “Ar stabuli, tauri – norām pāri.” Dabas un vēstures kalendārs 1985. gadam. Rīga, 1984, 153–155.