Meklē vēl

05.03.2018. 10:28

Grāmatas

Grāmatas

  1. Muktupāvels, Valdis. Tautas mūzikas instrumenti Latvijā. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2017.
  2. Muktupāvels, Valdis. Kokles un koklēšana Latvijā. The Baltic Psaltery and Playing Traditions in Latvia. Rīga: Lauska, 2009. +CD (2. papild. izd. 2013).
  3. Avramecs, Boriss, Muktupāvels, Valdis. Mūzikas instrumentu mācība. Tradicionālā un populārā mūzika. Rīga: Musica Baltica, 1997.
  4. Priedīte, Īrisa. Cītaras un meistari. Katalogs. Rīga: Latvijas Etnogr. brīvd. muzejs, 1993.
  5. Priedīte, Īrisa. Tautas mūzikas instrumenti. Rīga: Avots, 1988.
  6. Priedīte, Īrisa. Ko spēlēja sendienās. Rīga: Latvijas Etnogr. brīvd. muzejs, 1983.